20. Για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη

Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση για τις δεκαετίες που έρχονται. 

Θα επηρεάσει -ήδη επηρεάζει- την Κύπρο δραματικά. 
 

Σε ένα νησί με 300 μέρες τον χρόνο ηλιοφάνεια η πλήρης αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενός μοντέλου βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης αποτελούν μονόδρομο.
 

Ρεαλιστικά και μέσω μιας προσέγγισης που θα διασφαλίζει τεχνογνωσία, πολλαπλά οικονομικά οφέλη, πράσινη κουλτούρα και θέσεις εργασίας. 
 

Να μην υποτιμήσουμε ποτέ την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις της γιατί θα βρεθούμε ενώπιον υπαρξιακών διλημμάτων. 

Προηγούμενη

Επόμενη