14. Για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα

Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι κάτι παραπάνω από άκρως επείγον αίτημα. Η Κύπρος του 21ου αιώνα έχει ουσιαστική ανάγκη από ένα Ολικό Εκπαιδευτικό Σύστημα που θα σχεδιάζεται και θα απορρέει από την πλήρη απεμπόληση τοξικών πρακτικών δεκαετιών αλλά και στην υγιή λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 

Δεν διαχωρίζω το δημόσιο από το ιδιωτικό σχολείο. Πως αλλάζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα όμως; 

Εξαρτάται, από το πως προσεγγίζουμε την εισαγωγή νέων μαθημάτων για τις ανάγκες του αύριο, τη διδακτική ύλη και τις σύγχρονες δεξιότητες στις οποίες εκπαιδεύεις τα παιδιά. 

Αν θέλουμε καλούς επαγγελματίες και ταυτόχρονα καλούς και σκεπτόμενους πολίτες, πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε ριζικά τη δομή και τον τρόπο αξιολόγησης στις Παγκύπριες Εξετάσεις, που συνεχίζει να καλλιεργεί  τη «φιλοσοφία» της στείρας παπαγαλίας και της παθητικής αποστήθισης πληροφοριών. 

Χρειαζόμαστε μαθητές με κριτική σκέψη που να λύνουν προβλήματα και ένα σχολείο που να μπορεί να ανακαλύπτει το πραγματικό τους ταλέντο.

 Αν ξεκινήσουμε να επενδύουμε από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερη εξειδίκευση στο Λύκειο.

Προηγούμενη

Επόμενη