13. Για την ανανέωση του πολιτικού μας συστήματος

Το πολιτικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το απότοκο κακών πρακτικών και παραδειγμάτων, που εδώ και πολλές δεκαετίες εδράζονται στη σχέση συναλλαγής πολιτικών - πολιτών, στις πελατειακές σχέσεις και στα ρουσφέτια. 
 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι στο χέρι ολόκληρου του πολιτικού προσωπικού της χώρας και ειδικά στους νέους πολιτικούς, να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. 
 

Η κοινωνία η ίδια ζητάει την ουσιαστική ανανέωση. 
 

Ο δικός μου στόχος; 

Ευθέως: Να ηγηθώ δια του παραδείγματος.

Προηγούμενη

Επόμενη