12. Για γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης.

Υιοθέτηση της τεχνολογίας για τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και εν γένει αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας. 
 

Εξάλειψη του φαινομένου των χρονιζόντων δικών και των διαδικασιών που απορρέουν από την κουλτούρα της δικομανίας. 
 

Με τα Ψηφιακά και Ηλεκτρονικά Μέσα εναντίον του χαρτιού, αυτά όλα μπορούν να επιτευχθούν. 

Προηγούμενη

Επόμενη