06. Για το εθνικό συμφέρον στο κυπριακό

Μοναδικός και υπαρξιακός μας στόχος για το εθνικό συμφέρον στο Κυπριακό, είναι η επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας και η επίτευξη μιας μόνιμης δημοκρατικής ειρήνης σε συνθήκες ασφάλειας για τις επόμενες γενιές. 
 

Μόνη λύση, η λύση.
 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της άμεσης επίλυσης του Κυπριακού στη βάση της ομοσπονδίας (ΔΔΟ) η οποία είναι η βάση λύσης που έχουν διαπραγματευτεί και που έχουν συμφωνήσει όλοι ανεξαίρετα οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

Αντικειμενικά, η Ομοσπονδία σαν μοντέλο διακυβέρνησης, προσφέρει ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακυβέρνησης συγκριτικά με το μοντέλο του ενιαίου κράτους, ή της συνομοσπονδίας. 

Τα περισσότερα σύγχρονα και ανεπτυγμένα κράτη στον κόσμο είναι ομοσπονδίες, όπου καμία δεν είναι αντίγραφο κάποιας άλλης καθώς κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. 
 

 Πιστεύω σε μια win-win λύση του κυπριακού που είναι σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, που διασφαλίζουν όλες τις ελευθερίες και που δημιουργεί τις προοπτικές ευμάρειας και συνύπαρξης για κάθε πολίτη στη χώρα μας, μακριά από στρατούς κατοχής και συνθήκες εγγυήσεων.
 

Το σίγουρο είναι πως ο χρόνος λειτουργεί πάντα εναντίον μας και η μη λύση του Κυπριακού σηματοδοτεί μια νέα εθνική τραγωδία μεγαλύτερη από αυτή που συντελέστηκε το 1974. 

Προηγούμενη

Επόμενη