05. Για την ανεργία και την επιχειρηματικότητα

Μια ολόκληρη γενιά κινδυνεύει να χάσει το μέλλον της:
 

  • Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών στην ΕΕ είναι σήμερα άνεργος. 

  • Η κυπριακή αγορά εργασίας προσφέρει σε ικανούς νέους υψηλών προσόντων ελάχιστες ευκαιρίες. Οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν είναι η μετανάστευση, η υποαπασχόληση. 

  • Πολιτικές δηλώσεις προθέσεων, σε υπερεθνικό όπως η επονομαζόμενη “Εγγύηση για τη Νεολαία” (Youth Guarantee) της Ε.Ε συνιστούν μια ευκαιρία για τα κράτη μέλη. 

  • Εκτός από τα μέτρα που αφορούν σε πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης, είναι τα μέτρα οικονομικής πολιτικής αυτά που τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση της ανεργίας των νέων. 


Η ευρωπαϊκή "Εγγύηση για τη Νεολαία" είναι μια πολιτική δήλωση προθέσεων για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί με αυτήν να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει παρακινώντας τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση. 
 

Για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων απαιτείται ανάληψη δράσης ταυτόχρονα σε τρία πεδία άσκησης πολιτικής: στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην οικονομία. Συνεπακόλουθα ενδείκνυνται και τρία είδη πολιτικών μέτρων: μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής, μέτρα πολιτικών για την αγορά εργασίας και μέτρα οικονομικής πολιτικής. 

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι οι νέοι ειδικά, μη προσδοκώντας πλέον κάτι από το κράτος, δραστηριοποιούνται οι ίδιοι. Όλο και περισσότεροι νέοι στην Κύπρο επιδεικνύουν επιχειρηματικό θάρρος και συστήνουν νεοφυείς επιχειρήσεις, που επεκτείνονται στο εξωτερικό και χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης.

Καλό θα ήταν να δημιουργηθούν δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και προσφοράς υπηρεσιών συμβουλευτικής σε συνομήλικούς τους.

Να ευνοηθεί/διευκολυνθεί η συμμετοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα, σε δράσεις προστασίας της εγχώριας πανίδας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω των οποίων οι νέοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και γενικές δεξιότητες.

Αρκετοί νέοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, συλλέγουν εμπειρίες στο εξωτερικό, αποκτούν γνώσεις ξένων γλωσσών και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Και ορισμένοι μεταναστεύουν αναζητώντας θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων και ελκυστικές συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό, εφόσον η κυπριακή αγορά εργασίας δεν προσφέρει αρκετές τέτοιες θέσεις.

Όλοι αυτοί - και καθένας από αυτούς με το δικό του τρόπο και από τη δική του θέση παίρνουν στα χέρια τους το νήμα που θα οδηγήσει τους ίδιους - και τη χώρα - έξω από το λαβύρινθο της κρίσης.

Προηγούμενη

Επόμενη