04. Για τους Κύπριους νέους εντός και εκτός Κύπρου

Προτεραιότητα στην καταπολέμηση του “brain drain” και τη δημιουργία μιας ουσιαστικής στρατηγικής ως προς την αξιοποίηση του εθνικού επιστημονικού κι εργατικού δυναμικού, των προσοντούχων δηλαδή νέων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τεχνοκρατική γνώση και εξειδίκευση. 
 

Το κράτος πρέπει να θεσμοθετήσει κίνητρα για αυτούς που έφυγαν έτσι ώστε να επιστρέψουν, αλλά και να ανταμείψει αυτούς που έμειναν για να συνεχίσουν να παράγουν στην Κύπρο. 

Tα start-ups και ο ευρύτερος τομέας των νεοφυών επιχειρήσεων χρειάζονται εύκολες διαδικασίες ηλεκτρονικά σε ένα περιβάλλον που να τις ευνοεί να ξεκινήσουν. Το μοντέλο νεανικής επιχειρηματικότητας της Εσθονίας, μας δίνει παραδείγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. 
 

Οι νέοι που έφυγαν θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Οι νέοι που έμειναν θέλουν να τα καταφέρουν για να μπορέσουν να μείνουν. Μένει το κράτος να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να το κάνουν, δηλαδή να δώσει κίνητρα. Είναι επίσης πολλοί νέοι που βρίσκονται άνεργοι επειδή χρειάζονται επανεκπαίδευση ή εξειδίκευση.   
 

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων στον ιδιωτικό τομέα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αλλά και με προοπτική στο entry level επίπεδο της επαγγελματικής αποκατάστασης με όρους αξιοπρέπειας είναι πρακτικές δοκιμασμένες στην υπόλοιπη Ευρώπη και εξαιρετικά πετυχημένες.
 

Προηγούμενη

Επόμενη