03. Για την ενοποίηση των φόρων

Αυτό που ισχύει σήμερα στο φορολογικό, είναι ότι ο Κύπριος φορολογούμενος κάθε χρόνο καλείται να πληρώσει πολλαπλές φορολογίες, δημοτικές και κρατικές με συνεχώς καινούριες χρεώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους.

Πληρώνει:

  • φόρο εισοδήματος με κλίμακα μέχρι 35% 

  • φόρο κεφαλαιουχικών κερδών αν πουλήσεις ακίνητο 

  • έκτακτη εισφορά για την άμυνα 

  • φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας 

  • φόρο για χρήση επαγγελματικού υποστατικού

  • φόρο άσκησης επαγγέλματος

  • φόρο για τα αποχετευτικά

 

Επιπροσθέτως ΦΠΑ 19% πάνω στις εισπράξεις κάθε τετράμηνο, πληρώνοντας επίσης τον φορολογικό συντελεστή του ΦΠΑ ανάλογα με τα αγαθά που αγοράζει. Έξω άλλοι μικροί - μικροί φόροι και τέλη που πιθανόν να συντρέχουν ανάλογα με τη δουλειά του καθενός. Συν το Γεσύ.

Ασφαλώς, όλοι οι φόροι έχουν τη λογική τους. Επίσης, σίγουρα, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα κράτος χωρίς φόρους. Όμως, ούτε οι φορολογούμενοι μπορούν να επιβιώσουν με ψηλούς και πολλούς φόρους.

Εκείνο που είναι αμφισβητούμενο, είναι το αν ο εκάστοτε φορολογικός συντελεστής είναι λογικός. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος ή ψηλότερος. 

Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, στο φορολογικό πρέπει να κινηθούμε προς μια κεντρική κατεύθυνση: 

Να εργαλειοποιήσουμε τον ΦΠΑ και τους συντελεστές του για να μειώσουμε σε βάθος χρόνου σταδιακά τον φόρο εισοδήματος.

Γιατί; 

 

Γιατί, είναι πολλοί  εκείνοι που καταφέρνουν να αποκρύψουν ποσά από τον φόρο εισοδήματος. 

Από τον ΦΠΑ όμως, δύσκολα μπορούν να αποκρύψουν. 
 

Η φιλοσοφία είναι η απόλυτη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού τρόπου ελέγχου της φορολόγησης για την αποφυγή φοροτεχνικών σφαλμάτων ή της συνειδητής φοροδιαφυγής.

Με σωστή και έξυπνη χρήση των φορολογικών συντελεστών στο ΦΠΑ, θα γίνει εφικτή επιτέλους η άσκηση μιας πιο δίκαιης φορολογικής πολιτικής. 
 

Δηλαδή, στα απαραίτητα αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης ο συντελεστής πρέπει πάντα να είναι πολύ χαμηλός για να μπορούν να επιβιώνουν καλύτερα οι χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, ενώ στα αγαθά πολυτελείας ο συντελεστής να είναι ψηλότερος. 

Για να μπορούν οι φορολογούμενοι να ζούνε καλύτερα και να κερδίζουνε περισσότερα. 

Αν κερδίζουν περισσότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν κιόλας περισσότερα. Άρα αυτό συμφέρει σε όλους. Στους πολλούς, όχι στους λίγους.

Την ίδια ώρα, πρέπει να αλλάξει άμεσα ο τρόπος ειδοποίησης και πληρωμής της φορολόγησης. Δεν μπορεί να έρχονται δέκα και είκοσι γράμματα μήνα παρά μήνα από τον φόρο για πληρωμές. Δεν είναι κατάσταση αυτή.  Η όλη διαδικασία που σήμερα ακολουθείται, οδηγεί στην απώλεια χρόνου τόσο του δημοσίου, όσο και των φορολογουμένων.

Πιστεύω πως χρειάζεται να ενοποιήσουμε φόρους και να οριστεί ένα standard πληρωμών σε ένα χρονοδιάγραμμα - μια φορά τον χρόνο, για όλες τις υποχρεώσεις των πολιτών. 

Δεν φταίνε πάντα οι δημόσιοι υπάλληλοι.Το απαρχαιωμένο και δύσκαμπτο φορολογικό μας σύστημα φταίει. 

Προηγούμενη

Επόμενη