02. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας

Δεν είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση να κατεβάζεις στον υπολογιστή σου μια αίτηση, να την εκτυπώνεις, να την συμπληρώνεις στο χέρι και να σπαταλάς τη μέρα σου για να πας στο γραφείο της αρμόδιας υπηρεσίας για να την καταθέσεις. 
 

Η πραγματική e-governance είναι το κράτος να διαθέτει στον Κύπριο πολίτη, αλλά και στον κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει δουλειά στην Κύπρο, την αναγκαία για την εποχή μας δυνατότητα, να το κάνει ηλεκτρονικά.

Πιο επιστημονικά, την εφαρμογή μιας τεχνογνωσιακής προσέγγισης του Internet of Things (IoT) από το κράτος.

Σημαίνει να έχουν οι πολίτες το 100% της καθημερινής εκτέλεσης και παρακολούθησης  των αιτημάτων τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή, απλές ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα διευκολύνουν τον πολίτη στην καθημερινότητα του, και θα μπορεί να τις κάνει όποτε θέλει, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Ταυτόχρονα την περεταίρω εισαγωγή της ηλεκτρονικής οργάνωσης και διοίκησης για το δημόσιο μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων. 

 

Η υιοθέτηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, προκειμένου να εμπεδωθεί θεσμικά και κοινωνικά μια κουλτούρα δραστικής μείωσης της εκτελεστικής γραφειοκρατίας σε όλο το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και σε όλες τις δομές του κρατικού μηχανισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σίγουρα η εκπαίδευση και η εξειδίκευση στελεχών του δημόσιου προσωπικού της χώρας, αλλά και η σταδιακή ενσωμάτωση μιας κεντρικής υπηρεσίας από επιστήμονες πληροφορικής για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Πρώτο βήμα η ηλεκτρονική υπογραφή. Ας ξεκινήσουμε. 

Προηγούμενη

Επόμενη