01. Για το νέο μοντέλο της πραγματικής οικονομίας

Ανάμεσα στα όσα μας έμαθε η πανδημία του COVID-19, είναι πως η κρίση υγείας, φέρνει και κρίση οικονομίας.
 

Η κρίση του Κορωνοἳού έπληξε την Κυπριακή, όπως και την παγκόσμια οικονομία. Στην Κύπρο δημιουργούνται ζημιές πέραν του 90% στις τουριστικές μας υπηρεσίες, τεράστια κενά στην προσφορά - ζήτηση, επηρεάζοντας ολόκληρο τον κύκλο των οικονομικών και επενδυτικών εργασιών. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η πανδημία βαθαίνει την ήδη μακρά περίοδο ύφεσης μέσα στην Ευρωζώνη.

Ως Ευρώπη και ως Κύπρος κάτω από αυτές τις συνθήκες, απαιτείται να συνεχίσουμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά στην οικονομία της αγοράς, βάζοντας στο επίκεντρο νέες μορφές ανάπτυξης που θα διασφαλίζει ένα δίχτυ προστασίας για τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. 

 

Χρειαζόμαστε μια ολιστική πρόταση για ένα νέο «Κυπριακό Μοντέλο της Πραγματικής Οικονομίας» που θα συνδυάζει τις υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με σύγχρονα οικονομικά εργαλεία καθώς κι επανασχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος.


Ελευθεροποίηση για να εντείνουμε την κερδοφορία, αλλά και ανθρωποκεντρισμό για να μη μείνει κανένας πίσω.

Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στον 21ο αιώνα, χωρίς επαναπροσδιορισμό του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Προαπαιτούμενο ο συνδυασμός της οικονομίας της αγοράς με ένα νέο ‘’κοινωνικό συμβόλαιο’’.Ταυτόχρονα οφείλουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Τομές που θα χτυπούν τις κακές διαχρονικές κακές πρακτικές των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, κερδοφορώντας μέσω της συνεργασίας ιδιωτικού - δημοσίου και όχι του ανταγωνισμού τους.

 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας που είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας, ο Κύπριος εργοδότης αλλά και ο Κύπριος μισθωτός, υπάλληλος, ο κάθε σκληρά εργαζόμενος. Να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που παράγουν. Αν ο κόσμος παράγει, στο τέλος της ημέρας το κέρδος θα κατανεμηθεί σε ολόκληρη την κοινωνική βάση.
 

Ανάγκη η υιοθέτηση μιας «εθνικής κυπριακής στρατηγικής για την οικονομία» που θα εδράζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα, ιδίως μετά τις κρίσεις του 2008 και του 2020 λόγω της πανδημίας. 

Επόμενη