21 ιδέες για την Κύπρο
του 21ου αιώνα 

Ένα σύγχρονο όραμα και ένα έτοιμο σχέδιο για την Κύπρο της νέας δεκαετίας που ήδη ξεκίνησε.

01

Για το νέο μοντέλο της πραγματικής οικονομίας

02

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας

03

Για την ενοποίηση των φόρων

04

Για τους Κύπριους νέους εντός και εκτός Κύπρου

05

Για την ανεργία και την επιχειρηματικότητα 

06

Για το εθνικό συμφέρον στο κυπριακό

07

Για μια ενεργητική εξωτερική πολιτική στο σύγχρονο κόσμο 

08

Για την ενεργειακή μας αφάλεια 

09

Για το μεταναστευτικόπροσφυγικό

10

Για την πολιτισμική μας ταυτότητα

11

Για τη μάχη κατά της διαπλοκής

12

Για γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης

13

Για την ανανέωση του πολιτικού μας συστήματος

14

Για την παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα

15

Για ένα ''έθνος τουριστικών επιχειρήσεων'' 

16

Για την αγροτική πολιτική και τον πρωτογενή τομέα

17

Για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα στερεότυπα και τις ανισότητες

18

Για τους συμπολίτες μας με αναπηρίες 

19

Για την κοινωνία και για εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη

20

Για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη

21

Για την εισαγωγή του Artificial Intelligence στην καθημερινότητα μας